วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วย "ไคเซ็น"


ความรู้เกี่ยวกับหลัก ไคเซ็น และการนำไปใช้เพื่อลดขั้นตอนหรือระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ไคเซ็น (Kaizen) เป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในที่นี้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ดีขึ้น จะเรียกว่าเป็น การปรับปรุงให้ดีขึ้น ก็ว่าได้ หลักการง่าย ๆ ที่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการทำไคเซ็นมีอยู่ 3 ข้อ นั่นก็คือ เลิก ลด และ เปลี่ยน การทำไคเซ็น คือ การลดหรือเลิกขั้นตอนส่วนเกิน ส่วนที่ไม่จำเป็น ด้วยการเปลี่ยนวิธีการทำงาน เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และต้องอาศัยการพลิกแพลงเพื่อให้หลุดพ้นจากข้อจำกัดในความเป็นจริงต่าง ๆ เช่น งบประมาณ เวลา อุปกรณ์ เทคโนโลยี ฯลฯ ไคเซ็นจากงานตัวเองก่อน เพราะเรารู้จักงานของตัวเองดีที่สุด และเริ่มเปลี่ยนเพียงบางส่วน เพราะการเปลี่ยนทั้งหมดเป็นเรื่องยาก !!

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

อนุสิทธิบัตรคืออะไร


1.      อนุสิทธิบัตรคือ อะไร
อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
2.      ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร การประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคที่ไม่สูงมากนัก

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

การเขียนเอกสาร Procedure และ Work Instructionก่อนอื่นอยากจะขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของเอกสารทั้งสองประเภทนี้ก่อน คำว่า Procedure โดยทั่วไปจะถูกจัดวางไว้เป็นเอกสารระดับที่สูงกว่า Work Instruction เพราะ Procedure มักใช้อธิบายถึงระบบหลักๆ ของระบบบริหารหรือระบบไอเอสโอใดๆ ส่วน Work Instruction จะใช้อธิบายระบบย่อยๆ เป็นดังเอกสารแนะนำว่าจะทำงานแต่ละอย่างอย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

KPI คืออะไร


ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ หรือผลสัมฤทธิ์ขององค์กร โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ องค์กรสามารถใช้ผลของการวัดและการประเมินความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

CQI คืออะไร ทำได้อย่างไร


CQI = Continuous Quality Improvement 
คือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อธิบายง่ายๆดังนี้
CQI เป็นลักษณะปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจพูดได้ว่าเป็นการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆ เทียบเป็นกราฟค่อยๆขึ้น
ถ้าเทียบกับการ reengineering จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเลยทันที เทียบเป็นกราฟตั้งขึ้น 90 องศา

แนวคิดและเทคนิคการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(CQI)


  เมื่อท่านหยุดที่จะพัฒนา...เท่ากับว่าท่านกำลังนับถอยหลังไปสู่ความล้าหลังและหายลับ...ไปจากสายตา...คู่แข่ง  การไม่เกิดปัญหา...ทำให้เกิดการปิดกั้นการพัฒนาที่จะทำให้ตัวเองดียิ่งขึ้นเนื่องจากหลงคิดว่าตัวเองดีแล้วไม่ต้องพัฒนาอีก ดังนั้นต้องเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆเพื่อจะได้นำมาพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น....ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นโอกาสทองขององค์กร