วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

R2R ใช้ระเบียบวิธีวิจัยอะไรได้บ้าง


R2R ใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research methodology) แบบไหน ?


ใช้ได้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ที่มีความเหมาะสมและเชื่อถือได้

“แต่ที่สำคัญต้องเริ่มจากระเบียบวิธีคิด... ก่อนที่จะเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัย... การทำวิจัย R2R ก็จะง่ายกว่าที่คิด”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น