วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2557

อนุสิทธิบัตรคืออะไร


1.      อนุสิทธิบัตรคือ อะไร
อนุสิทธิบัตร คือ หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์
2.      ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร การประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่อนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคที่ไม่สูงมากนัก

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2557

การเขียนเอกสาร Procedure และ Work Instructionก่อนอื่นอยากจะขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของเอกสารทั้งสองประเภทนี้ก่อน คำว่า Procedure โดยทั่วไปจะถูกจัดวางไว้เป็นเอกสารระดับที่สูงกว่า Work Instruction เพราะ Procedure มักใช้อธิบายถึงระบบหลักๆ ของระบบบริหารหรือระบบไอเอสโอใดๆ ส่วน Work Instruction จะใช้อธิบายระบบย่อยๆ เป็นดังเอกสารแนะนำว่าจะทำงานแต่ละอย่างอย่างไร

วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557